Motorsport Nemilany Home Page


reklama
úvod
trénink
akce
dráha
fotky
videa
kontakty
kontakty
Seznam členů oprávněných
vybírat trénovné

  • Coufal Martin - 607 410 829
  • Jaroš Ondřej - 774 455 580
  • Sedláček Jiří - 723 380 383
  • Šálek Petr - 775 152 095Informace o dráze


Souřadnice GPS: 49°40'43,78'' S - 17°04'38,06'' VHISTORIE: AMK Litovel se poprvé pokusil ustavit jako samostatný klub hned v roce 1990. Předtím byl součástí Svazarmu Litovel a po transformaci Svazarmu na AVZO Ječmínek Litovel (Asociaci víceúčelových zájmových organizací) v roce 1991 se po krátké odmlce stal aktivní součástí této nové organizace. A to přesto, že podal v roce 1990 na ÚAMK Praha žádost o ustavení a v témže roce byla jeho konstituce formálně uznána. Až do roku 1994 jsme vyvíjeli činnost v rámci AVZO a po prvních ročnících motokrosových závodů na nově zbudované trati ve staré cihelně v Chořelicích jsme se rozhodli samostatnost klubu uvést plně do života. Aktiv agilních členů se sice zúžil na cca 15 lidí, ale jejich nadšení postupně překonávalo všechny překážky administrativního i ekonomického rázu a klub začal fungovat nezávisle na AVZO Ječmínek. Nevyužívaný areál staré cihelny byl převeden Městem Litovel z AVZO na náš AMK a především zásluhou našeho člena a iniciátora samostatnosti, bývalého motokrosového jezdce Vladimíra Vyroubala, vznikla v Litovli za několik roků trať pro superkros, která patřila v České republice k několika nejlepším. Prvním předsedou samostatného AMK Litovel se stal Ing. Radek Vašíček, místopředsedou již jmenovaný Vlad. Vyroubal. V roce 1997 se funkce předsedy pan Vašíček vzdal z důvodů své pracovní zatíženosti ve funkci tajemníka města Litovel a zvolen byl ing.Karel Haderka, CSc., který se motokrosovým sportem zabýval již několik desítek let. Na všech akcích motoristů v Litovli se vždy podílel a kompletně zvládal administrativu klubu i sportovních akcí. Předsedou je dodnes a Vladimír Vyroubal zůstává místopředsedou. Do přípravy trati a organizace závodů bývala zapojena celá jeho široká rodina. Po prvních závodech v r. 1994 a 95 na úrovni přeboru Moravy jsme se rozhodli požádat o závod celorepublikového charakteru a naskočili jsme do druhého ročníku Jim Beam Cupu v r. 1996. Jako nový pořadatel jsme zvládli všechny povinnosti i ekonomiku závodu a získali tak příslib dalších závodů. Až do roku 2000 byl hlavní sponzor Jim Beam a naše trať se stala velmi oblíbenou jak pro sponzory, tak i jezdce včetně zahraničních . Trať a především jezdecké a divácké zázemí jsme vylepšovali každý rok, takže dnes mají jezdci i diváci vše potřebné a do Litovle se rádi vrací. Kapacita areálu je s reservou 5000 diváků, trať je z každého místa přehledná a zcela bezpečná. V roce 2000 se aktivit v tomto sportu vzdal Jim Beam a s ním na jeden rok i agentura Forsage Brno, která se značným dílem podílela na všech ročnících jako spolupořadatel. Již v následujícím roce nastoupila do pořadatelství opět agentura Forsage a zajistila nového generálního sponzora firmu Sebak Brno a poté Novaservis Brno, pod jejichž finanční patronací se závody pořádaly do r. 2005. AMK Litovel byl v superkrosovém sportu významný partner, má stabilizovaný funkcionářský aktiv i ekonomické zázemí a po odstoupení promotera v ročníku 2006 zajišťoval nadále celou agendu pořadatele vlastími silami. Významné momenty v historii a činnosti klubu. Pamětníci motoristického sportu rádi vzpomenou na mokrosové závody v litovelském hliníku , které se staly předobrazem dnešní superkrosové éry v Litovli. Mezi pamětníky totiž patří jak dnešní předseda AMK, tak i místopředseda, který v letech 1965 –1968 na trati za Litovlí také trenoval a závodil . To bylo za éry Svazarmu a staré garnitury činovníků v čele s předsedou Řihákem. Nesporně prvním významným momentem v novodobé historii Auto-motoklubu bylo osamostatnění činnosti AMK a odtržení od AVZO v roce 1994 a ustavení vlastního funkcionářského aktivu. Dalším milníkem je rasantní a úspěšný vstup do pořádání závodů republikového charakteru s mezinárodní účastí od roku 1996 což mělo za následek získání si vysokého renomé pořadetele motoristických akcí. V letech 2002 -2005 nás promotérská agentura Forsage Brno pověřila konáním finálního dvojzávodu celého seriálu superkrosů i s vyhlášením celkových výsledků seriálu. Věříme, že v budoucnu přijdou další příležitosti potvrdit schopnost uspořádat v Litovli významné mezinárodní podniky. SOUČASNOST: AMK Litovel se v posledních letech soustřeďuje na kvalitní uspořádání alespoň jednoho závodu ( nebo dvojzávodu) . Pro úzký aktiv členů, kteří jsou ochotni pro úspěch závodů obětovat mnoho hodin osobního volna včetně sobot, nedělí a svátků, nelze zatím pořádat více akcí. Na druhou stranu je souhra a odpovědnost úzkého počtu členů na takové výši, že desítky a desítky úkolů před každým závodem zvládáme spolehlivě a v potřebném čase. Od r. 2011 se významně do činnosti AMK zapojil p. Dušan Sekerka se svojí rodinou. Je nejen spolumajitelem motokrosového týmu ADOS/LR Cosmetics, ale také významným organizátorem motokrosových závodů. Za jeho přispění se na naší trati jely národní i mezinárodní závody pitbiků. Nevylučujeme možnost dalších akcí včetně využití areálu pro jiné akce. Máme na mysli treningové tábory pro kluby , přebory klubů nebo i třeba celé země, seriály pro mládež a třeba cyklokrosařské vyžití. K tomu všemu poskytneme a zajistíme potřebný servis. TRAŤ A JEJÍ ZÁZEMÍ: Trať je vybudována v prostoru bývalé cihelny , lokalita Litovel – Chořelice. Po ukončení činnosti cihelny se lokalita postupně stávala veřejnou skládkou až si její využívání vyžádal Svazarm pro účely svých klubů včetně výcviku střelců. Postupně se areál přetvářel pro motoristické potřeby a po autokrosařích nastoupili motokrosaři. Profil trati jsme přizpůsobili této disciplíně, nechali navézt desítky vozidel plné hlíny a vybudovali skoky, překážky,roletu, nadjezd s podjezdem, ostré i klopené zatáčky,startovací zařízení pro 20 jezdců a cílový prostor s věží časoměřičů. Vlastní trať je 660 metrů dlouhá, má 18 skoků, převýšení 8 metrů, nejmenší šířka je 6 metrů a má jeden podjezd a jeden nadjezd. Na trať může zároveň až 20 jezdců, což vytváří napínavé souboje v každé rozjížďce. Při postupném přebudování trati byla velká pozornost věnována i zázemí pro jezdce, činovníky a diváky. Parkoviště jezdců má dostatečnou kapacitu pro 50 jezdců s doprovodem, karavany a osobními vozidly, je k dispozici umývárna s vodou, prostor pro stříkání zablácených strojů, sociální buňky i stánky s občerstvením. Pro zahraniční jezdce a na vyžádání zajišťujeme ubytování v okolních penzionech a hotelích. Rovněž činovníci mají zastřešené prostory pro přejímku motocyklů v případě špatného počasí, vybavenou věž časoměřičů a kancelář ředitelství závodu . Pro novináře a významné hosty máme k dispozici prostory VIP s občerstvením a všemi aktuálními tiskovinami.(startovní listiny, programy,rozpisy rozjížděk,opravné jízdy, finalisté a výsledky všech jízd až po celkové výsledky) Velkou pozornost jsme věnovali prostorám pro diváky a potřebnému diváckému zázemí. Divácké prostředí jsme postupně rozšířili tak, že prostor nad areálem má tři zvýšené ochozy a umožní pohodlné a přehledné sledování závodů z každého místa. Sociální zázemí má potřebnou kapacitu a je udržováno v kultivovaném stavu profesionální firmou. Stánky s občerstvením a pitím nabízejí vyhovující sortiment pro dospělé i děti. Pro děti jsou zde navíc i atrakce – včetně zapůjčování čtyřkolek . Kapacita parkoviště pro diváky je vždy taková, aby divák přijel až k areálu a po opuštění vozidla neměl obavy o jeho poškození. V malém lesíku na kraji areálu máme před chatou vlastní občerstvení a příjemné posezení pro případy veder. Slouží zároveň pro odložení kol návštěvníků z blízkého okolí.

3.11.13

reklama
S-rank